Hyresgäster

Inflyttning

Regler vad gäller inflyttningar.
Om nycklarna lämnas över direkt av den avflyttande hyresgästen är det mycket viktigt att inflyttande hyresgäst, inom två dagar visar upp och kvitterar samtliga nycklar hos hyresvärden. Detta för att undvika att fel hyresgäst debiteras för eventuellt saknade och/eller felmärkta nycklar.

Lägenheten skall vara städad vid din inflyttning
När du flyttar in i din nya lägenhet ska den avflyttande hyresgästen ha gjort en grundlig städning. Likaså ska lägenhetens förråd vara tömt och städat, liksom balkong/uteplats. I avflyttningsstädningen ingår även att fönstren skall vara putsade, spisen och väggarna bakom spisen skall vara rengjorda etc.

Hyresvärden påpekar för alla avflyttande hyresgäster hur viktigt det är att lämna sin lägenhet väl städad. Tyvärr kan en och annan hyresgäst mötas av en ostädad lägenhet, och om du råkar ut för detta ska du inte börja städa själv, utan först kontakta oss på GrenBo .

OBS! Om du tar emot lägenhetsnycklarna och flyttar in innan tillträdesdagen, kan du inte klaga på städningen till fastighetsvärden, utan får acceptera om lägenheten är dåligt städad.

Flyttanmälan & adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post kan du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns, om ingången till lägenheten är via trapphus. Har lägenheten egen ingång har den separat adress och saknar lägenhetsnummer.  Du kan hitta lägenhetsnumret på din ytterdörr, på ditt förråd och i ditt kontrakt.

 

Avflyttning

Uppsägningstiden är tre månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.
Endast skriftlig uppsägning gäller. Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten för bostadssökande som har fått lägenhetserbjudande. En besiktning utförs före avflyttningen. Tänk på att man är ersättningsskyldig för allt som eventuellt har blivit förstört eller skadat i lägenheten under boendetid.

Avflyttande hyresgäst måste städa lägenheten noggrant vid avflyttningen. Om städningen inte godkänns av GrenBo städas lägenheten på avflyttande hyresgästs bekostnad enligt för tillfället gällande prislista med jourtillägg. Gällande priserna finns i broschyren "Dags att Flytta?". Om inflyttningen sker på en helg eller tidigare än avtalsdatum så övertar inflyttande hyresgäst ansvaret att godkänna städningen. Om städningen inte godkänns så får in- och avflyttande hyresgäst komma överens eller avvakta med inflyttningen tills hyresvärden har gjort en besiktning av städningen.

Avflyttande hyresgäst skall överlämna nycklarna senast kl. 12:00 på avflyttningsdagen enligt anvisning från hyresvärden. Oavsett om avflyttningsdagen (den sista i månaden) infaller på allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska den avflyttande hyresgästen vara avflyttad kl. 12:00 på avflyttningsdagen.

Mer information om avflyttning hittar du i broschyren "Dags att Flytta?". Klicka på länken nedan för att ladda ner:

Felanmälan